Inseminació artificial

I.A. Porcina Aplicació

REF. 10.306.01

Catèter d’esponja d’un sol ús

REF. 10.306.02

Catèter d'esponja d’un sol ús amb part posterior

REF. 10.306.03

Catèter d'esponja d’un sol ús per llavores

REF. 10.306.04

Catèter d'esponja d’un sol ús per llavores amb part posterior