Identificació i un sol ús

Barres i aerosols per marcar el bestiar