Inseminació artificial

I.A. Porcina Processat

REF. 25.601

Diluent ND-4 1 litre

REF. 25.602

Diluent ND-4 5 litres

REF. 25.603

Diluent ND-4 100 litres

Més informació Menys informació

Diluent de durada intermèdia (4 dies) amb control físic i bacteriològic de tots els lots de fabricació abans de la seva comercialització.