Diagnòstic

Material presa de mostres

REF. 12.601

Envirocheck contact TVC paq. 10 unitats

Més informació Menys informació

– Test per comptatge de bacteris viables totals en superfícies i líquids.
– Disposa de dues cobertes, una amb Agar nutritiu amb Clorur de tetrazole de trifenil (TTC) i l’altra amb Agar nutritiu.
– Per comprovar el creixement d’E coli, S. aureus, C. albicans, B. subtilis, Pg. aeruginosa i A. niger.