Diagnòstic

Material presa de mostres

REF. 16.240

Hisop mostres de 15 cm.

REF. 16.241

Hisop sense medi de cultiu