Inseminació artificial

I.A. Porcina Aplicació

REF. 10.320.10

Soft&Quick amb catèter esponja

REF. 10.320.13

Soft&Quick amb catèter esponja 2 en 2

REF. 10.320.27

Soft&Quick amb catèter esponja 25 en 25