Tractament-dosificació

Vacunadors automàtics

REF. 15.515.12

Vacunador Socorex 0,5 ml. tub alimentació

REF. 15.516.11

Vacunador Socorex 1 ml. tub alimentació

REF. 15.517.11

Vacunador Socorex 2 ml. tub alimentació

REF. 15.518.11

Vacunador Socorex 5 ml. tub alimentació